Eilanden van Hain

Ook in Krommenie-West wordt er nieuwbouw gepleegd zonder extra ontsluiting.

Zonder deze extra ontsluiting zal dit ook in de Agathebuurt extra verkeersdruk opleveren!

Teken hier de petitie “eerst wegen dan woningen” Eilanden van Hain