In de media

Het staat al tientallen jaren op de agenda: een verbindingsweg voor de A8/A9, maar tot op de dag van vandaag is er geen beweging te zien. En dat maakt voorstanders moedeloos. Het aantal auto’s neemt volgens hen namelijk toe en de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft gaat eraan. Om hun stem te laten horen, schrijven ze daarom voor de zoveelste keer een brief. Dit keer aan de provincie.

Een ‘grote groep verontruste bewoners van Zaanstad Noord en ondernemersorganisaties uit heel Zaanstad en omgeving’ heeft de besturen van de provincie en van regiogemeenten laten weten dat lapmiddelen niet gaan werken om de leefbaarheid langs de N203 in Zaanstad Noord te verbeteren. Ook niet als die ‘robuust’ zijn. De enige oplossing is Unesco en de Stelling van Amsterdam negeren en aan het ontbrekende stuk snelweg gaan werken.

op de Zaanatlas staan heel veel verouderde en/of niet toegankelijke informatie terwijl je recentere en belangrijke informatie vaak wel kunt vinden via andere websites zoals bijvoorbeeld Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (cimlk.nl).

Durghorst wacht… Update: dit jaar nog besluit

Het oude Durghorst-terrein in Krommenie waar woningen, een cultuurcentrum en een nieuw buurthuis De Pelikaan zou moeten komen, ligt al maanden braak. “Geen bouwvakker gezien” aldus Piet Schoone die de foto’s maakte. “Is het al een item voor jullie rubriek Zaanse Dromen?”

Een nominatie voor Zaanse Dromen is kansrijk. Al meer dan 10 jaar geleden werd het zorgcentrum afgedankt. Daarna kwamen er tijdelijke bewoners. Plannen voor een nieuw verzorgingshuis sneuvelden. In het voorjaar van 2022 begon de sloop, die werd tijdelijk stilgelegd maar dit voorjaar weer werd hervat.

Plannen zijn er wel. Er moeten ‘ongeveer 44 levensloopbestendige huurwoningen’, een cultuurzaal en een buurtcentrum komen. In de buurt zijn bezwaren tegen de nieuwbouw: het zou onder meer te hoog zijn, parkeerproblemen op kunnen leveren, meer verkeer en overlast van vertrekkende theaterbezoekers betekenen.

Hoe staat het met de plannen? In de Voorjaarsnota 2023-2027 van Zaanstad staat dat het haalbaarheidsonderzoek voor “buurtcentrum de Pelikaan in combinatie met een cultuurzaal in de Durghorst vergevorderd is”. Er is wel een reservering in de begroting van Zaanstad opgenomen, en het is “de intentie om in Q4 2023 een definitief kredietbesluit Durghorst aan de raad ter besluitvorming voor te leggen” zo blijkt uit de lijst van ‘openstaande moties en toezeggingen’ van september 2023.

Krommenie/Wormerveer Ron Amesz

Vooruitlopend op het definitieve Mobiliteitsplan Zaanstad-Noord tot 2040 is vrijdag het concept bekendgemaakt, met hierin een overzicht van maatregelen die op korte termijn (binnen een tot vijf jaar) te verwachten zijn.

Snel te realiseren werkzaamheden zijn:

* Fietsverbinding Padlaan – Nieuwe Vaartbrug – Kerkstraat. Inclusief een nieuwe fietsbrug direct ten zuiden van de bestaande Vaartbrug.

* Kortetermijnmaatregelen N203: de provincie Noord-Holland heeft gezamenlijk met de gemeente budget beschikbaar gesteld voor deze maatregelen en vervolgonderzoeken. Dat betekent op korte termijn meer groen langs de N203, plaatsen van geluidwerende vangrails, het verbeteren van de stationsomgeving, onderzoek naar 50 km/u-plateaus om de snelheid te reguleren en onderzoek naar de inzet van intelligente verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

* Inzetten op 30 km/u: op wegen waar nu een snelheid van 50 km/u is toegestaan (zoals de Kerkstraat of Zaanweg in Wormerveer en Weverstraat en Eikelaan in Krommenie). Middels groot onderhoud kunnen de wegen die hiervoor in aanmerking komen worden aangepast. De Rosariumlaan blijft 50 km/u om het centrum van Krommenie te ontlasten. De aanpassing van de Eikelaan staat al voor 2022 in de planning.

Stationsstraat

* Transformatie Stationsstraat – Zaanweg en knip Noordeinde: vooruitlopend op de ontwikkelingen bij Meneba en Brokking kan het Noordeinde worden geknipt om het doorgaand verkeer direct te verminderen. De knip is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Stoepen en fietspaden op de Stationsstraat worden breder; het aantal autorijstroken hier wordt verminderd.

* Fietsverbinding Ned Benedictweg: in overleg met de provincie wordt de mogelijkheid bekeken voor een gelijkvloerse oversteek. Het bestaande fietspad wordt breder en verlengd.

* Opwaardering stationshubs Krommenie-Assendelft en Wormerveer. Meer ruimte voor fietsers en wandelaars en meer voorzieningen als horeca, deelmobiliteit en grotere fietsenstallingen.

* Pilot wijkhubs: de gemeente kan direct beginnen met het faciliteren van pilots rondom deelmobiliteit (deelfiets, deelbakfiets en deelauto), zodat minder parkeergelegenheid in de wijken nodig is. Daarbij is er wel afhankelijkheid van de kwaliteit van de aanbieders, aldus het plan.

* Pilot waterhub: de gemeente is al bezig met invulling van het vervoer over water, wanneer de Zaanferry stopt. Aanvullend wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een veerpont tussen Wormer en Wormerveer of andere vervoeropties over water.

A8-A9

De maatregelen (in opdracht opgesteld door bureau Goudappel en Maak.Noord) maken deel uit van het grote plan om de mobiliteit in noordelijk Zaanstad (inclusief Westknollendam) te verbeteren. Voor Assendelft komt een eigen plan. Andere ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de aanleg van de verbinding A8-A9 en beschikbare gelden. Een derde grote brug over de Zaan (bij de Prinses Irene Brigadeweg) en fietsverbinding Willis – Molletjesveer maken ook deel uit van de ontwikkeling, maar komen pas op een later tijdstip aan bod. Dat geldt ook voor de aangekondigde fietsverbinding Parkenroute (in verband met woningbouw Chromos en Vlaarterrein), verkeerscirculatie centrum Krommenie, een fietsverbinding langs de Zaan en aanpassing van de Wandelweg.

Tot 4 februari kan nog gereageerd worden op het plan via maaknoord@zaanstad.nl. Het volledige plan is te vinden op het raadsinformatiesysteem van Zaanstad.nl.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is WhatsApp-Image-2021-12-02-at-07.40.27-730x1024.jpeg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is WhatsApp-Image-2021-11-12-at-05.31.25-1-513x1024.jpeg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is WhatsApp-Image-2021-10-13-at-10.09.47-1024x757.jpeg

Noodkreet Krommenie: eerst wegen, dan woningen lees hier het artikel uit de Oorkaan

Willis en Eilanden van Hain moeten eigen ontsluiting krijgen, klik hier voor het artikel

Woningbouw noodzakelijk, maar wat te doen met al die bezwaren? klik hier voor het artikel

Buurtbewoners kraken nieuwbouwplan voor Durghorst

Plannen voor nieuwe hoogbouw zorgen voor woedende reacties van omwonenden

Artikel uit DE ORKAAN 2 april 20121 over nieuwbouw Durghorst

lees hier het artikel van de bezwaren van bewoners tegen grote gebouwen

Premium artikel NHD 23 juni 2020 Johan Lok

De schrik zit er goed in op de Parklaan en de Eikelaan in Krommenie: ’Als de Vlusch dicht gaat, zijn we terug bij af’

Vrachtauto’s zijn in de Parklaan en Eikelaan geen uitzondering.© Foto aangeleverd
Bewoners van de Eikelaan en Parklaan zijn klaar om actie te voeren als de Vlusch wordt afgesloten en er veel meer verkeer door hun straat gaat.© Foto Pascal Fielmich

1 / 2Johan Lok23/06/2020 om 13:22Krommenie

Het verhaal in deze krant over de plannen om de Vlusch in Krommenie af te sluiten voor doorgaand verkeer, zorgt voor boze gezichten bij de bewoners van de Parklaan en de Eikelaan. Een flinke delegatie bewoners is al in spoedberaad bijeen gekomen in de tuin van Ruud en Ellen Veldhuis. „Of we weer jaren terug in de tijd zijn, bij de opening van plan Willis hebben we ons daar ook al tegen moeten verzetten.”

Ellen Veldhuis wist niet wat ze zag toen ze het verhaal met Jan de Vries las over zijn plan om de Vlusch af te sluiten. ,,Op het moment dat plan Willis bewoond werd, hebben we ook actie gevoerd. Er had destijds natuurlijk een ontsluiting moeten komen over de Nauernasche Vaart naar de N246. Nu moet al het verkeer Krommenie in. Er werd destijds gesproken over een bussluis, zodat alleen de bus de Eikelaan op zou kunnen. Maar dat plan bleek destijds ineens van tafel geveegd. Het Blok werd afgesloten en de bedoeling was dat ook de Vlusch dicht zou gaan. Als compromis naar ons toe, is toen besloten om daar dan éénrichtingsverkeer van te maken”, vertelt Ellen’s man Ruud, namens de bezorgde buurtbewoners.

Lees ook: ’Fietsers worden bijna de sloot in gereden’; Jan de Vries (D66) wil inrijverbod op de Vlusch in Krommenie

„En nou komt Jan de Vries ineens opnieuw met het plan om de Vlusch af te sluiten. Krijgen wij straks dus al dat verkeer door de Parklaan en de Eikelaan. Nou, ik dacht het toch echt niet. Zo’n compromis van destijds kan natuurlijk ook nooit zomaar ongedaan worden gemaakt.”

Actie

Er werd gelijk besloten actie te ondernemen. Er ging een mail op poten richting De Vries en via de buurtapp werden bewoners opgeroepen te verzamelen bij Ruud en Ellen. Een grote groep was daar aanwezig, wat duidelijk maakt dat de schrik er goed inzit.

,,De Parklaan is helemaal niet geschikt voor verkeer in twee richtingen’’, vertelt Kees Boelens, bekend als de ’burgemeester van het Agathepark’, die halverwege de Parklaan woont. ,,De auto’s staan nu soms al bij mij stil, omdat ze door de drukte niet de Eikelaan op kunnen. Dat wordt straks dus echt één grote chaos.’’

,,Er rijden zelfs vrachtwagens door de Parklaan en de Eikelaan’’, vervolgt hij. ,,Die kunnen de draai nauwelijks maken. Eentje heeft er al eens een stuk van een boom afgereden. En ze rijden veel te snel. Ik ben er op de fiets wel eens eentje achterna gegaan. Die hebben aan mij echt de verkeerde.”

Action

Ook de Action is veel Eikelaan-bewoners een doorn in het oog. „Het is daar enorm druk. Da’s mooi voor ze natuurlijk. Veel bezoekers komen echter met de auto. En wat denk je van al die vrachtwagens die geregeld komen bevoorraden”, vervolgen Ruud en Ellen.

„Er fietsen hier veel mensen met hun kinderen van en naar school. Je kunt er op wachten dat dat een keertje fout gaat. Er zijn de laatste tijd verkeerstellingen gedaan, maar dat was natuurlijk niet echt representatief. Dat was middenin de coronatijd. Toen was het hier veel rustiger dan normaal.”

Eenrichtingsverkeer

De Eikelaan gaat volgend jaar deels op de schop. De bewoners willen dan voorstellen om van het laatste stukje Eikelaan, aansluitend op de Rosariumlaan alsnog eenrichtingsverkeer te maken, behalve voor bussen en calamiteitenverkeer. „De bussluis dus alsnog ingevoerd, zoals we destijds al wilden. Ook willen we vragen om een snelheidsbeperkende inrichting met vluchtheuvels en zebrapaden. We zijn de trillingen, het harde rijden en de drukte meer dan zat. Het Blok werd destijds afgesloten vanwege het trillingsgevaar. Weet je dat onze huizen op dezelfde lengte palen staan als die van het Blok. Maar hier mag het verkeer wel langs denderen.”

De bewoners houden vol spanning 24 juni in de gaten wanneer Jan de Vries van het college van B & W van Zaanstad antwoord krijgt op zijn voorstel over de Vlusch. „Je mag toch hopen dat ze daar over een beetje gezond verstand beschikken. Zo niet, dan gaan we wethouder Slegers hier maar eens uitnodigen. Want als het moet gaan we, net als destijds bij de opening van plan Willis, opnieuw flink tegengas geven. De ouderen hier in de buurt hebben inmiddels heel veel jaren meer levenservaring en we hebben ook een aantal nieuwe, enthousiaste jonge bewoners. Van ons zijn ze nog niet af als De Vries zijn zin krijgt. Overigens willen we heel graag met hem in gesprek hoor. Maar kom niet aan onze Parklaan en Eikelaan.’’

,,We gaan deze week handtekeningen ophalen. En mocht het afsluiten van de Vlusch goedgekeurd worden, kon het nog wel eens een lange, hete zomer worden. Zowel letterlijk als figuurlijk.”

Premium artikel NHD 21 augustus 2020 Johan Lok

Agathebuurtbewoners Krommenie blij met vertrek Action naar de Heiligeweg

Buurtbewoners voerden eerder actie tegen de afsluiting van de Vlusch en de Action© archieffoto Pascal Fielmich

Johan LokVandaag om 14:58Krommenie

„Het kwam als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt Eikelaan-bewoonster Ellen Veldhuis. „Er waren wel geruchten dat de Action een andere bestemming aan het zoeken was binnen Krommenie, maar dat er daadwerkelijk overeenstemming was bereikt en ze naar het pand van de Coöp op de Heiligeweg gaan verhuizen, was bij ons niet bekend.”

De vlag hangt nog niet uit, want ze zit momenteel nog op haar werk, vertelt ze lachend. „In de buurtapp lees ik al diverse positieve berichten. De grote vrachtwagens die kwamen bevoorraden waren niet eens het grootste probleem”, vervolgt Ellen, die een paar huizen van de Action af woont. „We hadden veel meer last van het feit dat de meeste bezoekers met de auto kwamen. Alle parkeerplaatsen in de wijde omgeving stonden daardoor altijd vol.”

Sinds de plannen van D66-raadslid Jan de Vries om de Vlusch af te sluiten voor doorgaand verkeer, was het bewonersoverleg van de Agathebuurt (de Eikelaan en de Parklaan) na een lange periode van rust weer actief geworden. De bewoners vrezen namelijk voor aanmerkelijk meer verkeersdrukte in hun buurt, als De Vries zijn zin krijgt.Ook de aanwezigheid van de Action werd toen in een gesprek met deze krant, als punt van zorg genoemd. „De vraag is nu natuurlijk wel wat ervoor terug gaat komen”, aldus Ellen. „Want net als over het vertrek van de Action, zijn we ook daarover helemaal niet ingelicht.”