Voorgaande Plannen

In 2001 bij de bouw van “Willis” was al duidelijk dat de ontsluiting van deze wijk problemen zou opleveren.

In eerste instantie was het plan om een extra brug over de Nauernasche vaart te bouwen om zo de wijk “Willis” te ontsluiten. Deze extra brug is nu weer een onderdeel van het nieuwe Mobiliteitsplan .

Omdat de extra brug er destijds niet gekomen is werd er door de gemeente tal van alternatieven bedacht. Bewoners van het Blok hadden toen al wel hun zin gekregen dat de Blok brug werd afgesloten waardoor het verkeer zich naar de Parklaan ,Eikelaan, Noorderhoofdstraat en Kruisstraat verplaatste. Omdat de gemeente het Vlusch wilde afsluiten is onze buurt toen al in actie gekomen. Het Vlusch afsluiten zou betekenen dat de Parklaan, Eikelaan en Noorderhoofdstraat al het verkeer te verduren zou krijgen.

Na moeizame onderhandelingen is uiteindelijk een compromis uit de bus gekomen waarbij besloten is voor de 0 variant (alles zoveel mogelijk open houden)waarbij het Vlusch richting “Willis” open zou blijven. Dit is nog steeds het huidige VCP (verkeers circulatie plan)

bekijk hier de antwoorden van Maaknoord n.a.v. enquĂȘte

Nu 20 jaar verder zijn we weer op hetzelfde punt aangekomen.

Onze zorg is nu nog groter omdat we verwachten dat de extra brug er wederom weer niet komt. Echter worden er wel ca 1800 nieuwe woningen in Krommenie gebouwd dus de verkeersdruk, die nu al zeer hoog is, in de nauwe straten van onze mooie buurt zal drastisch toenemen. Tevens hopen wij dat de Rosariumlaan beter benut gaat worden als ontsluiting zeker om het zware vrachtverkeer uit onze wijk te mijden.

Inmiddels hebben wij als werkgroep “Agathe Buurt” een alternatief verkeers plan bedacht wij zijn van mening dat de verkeersoverlast evenredig over de verschillende wijken verdeeld moet worden. Wij zijn geen verkeersdeskundigen maar we willen graag met de gemeente in gesprek over alternatieven. De 2 varianten zoals beschreven in de plannen van MaakNoord geven een te hoge verkeersdrukte op oude en te kwetsbare straten.