Nieuwbouw Krommenie Centrum

Punt van grote zorg is de verdichting van Krommenie-Centrum en Krommenie-Oost

onze zorgen bestaan uit: aantasting van het aangezicht van onze dorpskern, een toename van verkeer in onze nauwe straten, aantasting van ons woongenot (grote gebouwen aansluitend op bestaande woningen), extra parkeerdruk door bouw extra woningen en cultuur podium en als laatste de vrees voor geen extra ontsluiting voor al het verkeer waardoor de verkeersdruk enorm zal toenemen in onze buurt.

U kunt de voorgenomen plannen van de gemeente hier terug vinden:

PWN terrein, Mecuriusterrein, Durghorst, Chromos-Vlaar terrein, Gasfabriekterrein

In dit artikel kunt u terug vinden wat de bebouwing in onze dorpskern teweeg brengt.

Lees hier ook het BIDBOOK aanvraag woningbouwimpuls van de gemeente

Waarbij wij willen opmerken dat er in Zaandam zoveel mogelijk in Zaanse stijl moet worden gebouwd. Terwijl er in onze originele Zaanse dorpskern juist afwijkende moderne gebouwen moeten worden gebouwd