Agenda Initiatief D66 en PvdD 24 september

op 24 september gaat Jan de Vries onderstaande inbrengen in de gemeente raad

D66 en PvdD
Agenda initiatief
Geachte leden van de gemeenteraad,
De verkeerssituatie op de Vlusch in Krommenie is al jaren een punt van grote zorg voor de bewoners die aan de Vlusch woonachtig zijn. Er zijn in de loop der jaren wel enige aanpassingen aangebracht maar daar is het voor de fietsers bepaald niet veiliger op geworden.
De Vlusch is namelijk een verleidelijke sluiproute naar plan Willis en ondanks de aanpassingen heeft dit niet geleid tot verandering van het gedrag van voornamelijk automobilisten die deze route gebruiken.
Het college is op de hoogte is van de verkeerssituatie op de Vlusch in Krommenie en zij kunnen zich goed voorstellen dat de fietsers zich ongemakkelijk voelen op deze route.
Ook weten zij dat de bewoners van de Vlusch zich al gedurende vele jaren zorgen maken over het vele en soms zeer zware verkeer.
Graag voeren wij met u het gesprek om op korte termijn tot verbetering te komen over de volgende onderwerpen;
1) De Vlusch te Krommenie om te vormen tot een “fietsstraat met auto’s te gast”
2) De Vlusch uitsluitend beschikbaar te maken voor bestemmingsverkeer Vlusch, muv fietsers en voetgangers,
3) De Parklaan vanaf de Noorderhoofdstraat in te richten als verboden in te rijden voor alle verkeer muv fietsers en voetgangers,
4) De bewoners van Krommenie in het algemeen maar in het bijzonder die van de Parklaan, Lindelaan en Eikelaan te betrekken bij de herinrichting van de bestrating en samen met hen een verkeerscirculatieplan te maken,
En gaat over tot de orde van de dag,
Jan de Vries (D66) Judith Raa (Partij voor de Dieren)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *