Artikel NHD 15-01-2022 Concept Mobiliteitsplan Zaanstad Noord

Krommenie/Wormerveer Vooruitlopend op het definitieve Mobiliteitsplan Zaanstad-Noord tot 2040 is vrijdag het concept bekendgemaakt, met hierin een overzicht van maatregelen die op korte termijn (binnen een tot vijf jaar) te verwachten zijn.
Snel te realiseren werkzaamheden zijn:
* Fietsverbinding Padlaan – Nieuwe Vaartbrug – Kerkstraat. Inclusief een nieuwe fietsbrug direct ten zuiden van de bestaande Vaartbrug.
* Kortetermijnmaatregelen N203: de provincie Noord-Holland heeft gezamenlijk met de gemeente budget beschikbaar gesteld voor deze maatregelen en vervolgonderzoeken. Dat betekent op korte termijn meer groen langs de N203, plaatsen van geluidwerende vangrails, het verbeteren van de stationsomgeving, onderzoek naar 50 km/u-plateaus om de snelheid te reguleren en onderzoek naar de inzet van intelligente verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.
* Inzetten op 30 km/u: op wegen waar nu een snelheid van 50 km/u is toegestaan (zoals de Kerkstraat of Zaanweg in Wormerveer en Weverstraat en Eikelaan in Krommenie). Middels groot onderhoud kunnen de wegen die hiervoor in aanmerking komen worden aangepast. De Rosariumlaan blijft 50 km/u om het centrum van Krommenie te ontlasten. De aanpassing van de Eikelaan staat al voor 2022 in de planning.
Stationsstraat
* Transformatie Stationsstraat – Zaanweg en knip Noordeinde: vooruitlopend op de ontwikkelingen bij Meneba en Brokking kan het Noordeinde worden geknipt om het doorgaand verkeer direct te verminderen. De knip is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Stoepen en fietspaden op de Stationsstraat worden breder; het aantal autorijstroken hier wordt verminderd.
* Fietsverbinding Ned Benedictweg: in overleg met de provincie wordt de mogelijkheid bekeken voor een gelijkvloerse oversteek. Het bestaande fietspad wordt breder en verlengd.
* Opwaardering stationshubs Krommenie-Assendelft en Wormerveer. Meer ruimte voor fietsers en wandelaars en meer voorzieningen als horeca, deelmobiliteit en grotere fietsenstallingen.
* Pilot wijkhubs: de gemeente kan direct beginnen met het faciliteren van pilots rondom deelmobiliteit (deelfiets, deelbakfiets en deelauto), zodat minder parkeergelegenheid in de wijken nodig is. Daarbij is er wel afhankelijkheid van de kwaliteit van de aanbieders, aldus het plan.
* Pilot waterhub: de gemeente is al bezig met invulling van het vervoer over water, wanneer de Zaanferry stopt. Aanvullend wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een veerpont tussen Wormer en Wormerveer of andere vervoeropties over water.
A8-A9
De maatregelen (in opdracht opgesteld door bureau Goudappel en Maak.Noord) maken deel uit van het grote plan om de mobiliteit in noordelijk Zaanstad (inclusief Westknollendam) te verbeteren. Voor Assendelft komt een eigen plan. Andere ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de aanleg van de verbinding A8-A9 en beschikbare gelden. Een derde grote brug over de Zaan (bij de Prinses Irene Brigadeweg) en fietsverbinding Willis – Molletjesveer maken ook deel uit van de ontwikkeling, maar komen pas op een later tijdstip aan bod. Dat geldt ook voor de aangekondigde fietsverbinding Parkenroute (in verband met woningbouw Chromos en Vlaarterrein), verkeerscirculatie centrum Krommenie, een fietsverbinding langs de Zaan en aanpassing van de Wandelweg.
Tot 4 februari kan nog gereageerd worden op het plan via maaknoord@zaanstad.nl. Het volledige plan is te vinden op het raadsinformatiesysteem van Zaanstad.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *