Artikel NHD 15-01-2022 Concept Mobiliteitsplan Zaanstad Noord

Krommenie/Wormerveer Vooruitlopend op het definitieve Mobiliteitsplan Zaanstad-Noord tot 2040 is vrijdag het concept bekendgemaakt, met hierin een overzicht van maatregelen die op korte termijn (binnen een tot vijf jaar) te verwachten zijn.
Snel te realiseren werkzaamheden zijn:
* Fietsverbinding Padlaan – Nieuwe Vaartbrug – Kerkstraat. Inclusief een nieuwe fietsbrug direct ten zuiden van de bestaande Vaartbrug.
* Kortetermijnmaatregelen N203: de provincie Noord-Holland heeft gezamenlijk met de gemeente budget beschikbaar gesteld voor deze maatregelen en vervolgonderzoeken. Dat betekent op korte termijn meer groen langs de N203, plaatsen van geluidwerende vangrails, het verbeteren van de stationsomgeving, onderzoek naar 50 km/u-plateaus om de snelheid te reguleren en onderzoek naar de inzet van intelligente verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.
* Inzetten op 30 km/u: op wegen waar nu een snelheid van 50 km/u is toegestaan (zoals de Kerkstraat of Zaanweg in Wormerveer en Weverstraat en Eikelaan in Krommenie). Middels groot onderhoud kunnen de wegen die hiervoor in aanmerking komen worden aangepast. De Rosariumlaan blijft 50 km/u om het centrum van Krommenie te ontlasten. De aanpassing van de Eikelaan staat al voor 2022 in de planning.
Stationsstraat
* Transformatie Stationsstraat – Zaanweg en knip Noordeinde: vooruitlopend op de ontwikkelingen bij Meneba en Brokking kan het Noordeinde worden geknipt om het doorgaand verkeer direct te verminderen. De knip is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Stoepen en fietspaden op de Stationsstraat worden breder; het aantal autorijstroken hier wordt verminderd.
* Fietsverbinding Ned Benedictweg: in overleg met de provincie wordt de mogelijkheid bekeken voor een gelijkvloerse oversteek. Het bestaande fietspad wordt breder en verlengd.
* Opwaardering stationshubs Krommenie-Assendelft en Wormerveer. Meer ruimte voor fietsers en wandelaars en meer voorzieningen als horeca, deelmobiliteit en grotere fietsenstallingen.
* Pilot wijkhubs: de gemeente kan direct beginnen met het faciliteren van pilots rondom deelmobiliteit (deelfiets, deelbakfiets en deelauto), zodat minder parkeergelegenheid in de wijken nodig is. Daarbij is er wel afhankelijkheid van de kwaliteit van de aanbieders, aldus het plan.
* Pilot waterhub: de gemeente is al bezig met invulling van het vervoer over water, wanneer de Zaanferry stopt. Aanvullend wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een veerpont tussen Wormer en Wormerveer of andere vervoeropties over water.
A8-A9
De maatregelen (in opdracht opgesteld door bureau Goudappel en Maak.Noord) maken deel uit van het grote plan om de mobiliteit in noordelijk Zaanstad (inclusief Westknollendam) te verbeteren. Voor Assendelft komt een eigen plan. Andere ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de aanleg van de verbinding A8-A9 en beschikbare gelden. Een derde grote brug over de Zaan (bij de Prinses Irene Brigadeweg) en fietsverbinding Willis – Molletjesveer maken ook deel uit van de ontwikkeling, maar komen pas op een later tijdstip aan bod. Dat geldt ook voor de aangekondigde fietsverbinding Parkenroute (in verband met woningbouw Chromos en Vlaarterrein), verkeerscirculatie centrum Krommenie, een fietsverbinding langs de Zaan en aanpassing van de Wandelweg.
Tot 4 februari kan nog gereageerd worden op het plan via maaknoord@zaanstad.nl. Het volledige plan is te vinden op het raadsinformatiesysteem van Zaanstad.nl.

Agathebuurt reageert op verkeerde veronderstelling gemeenteraad

Agathebuurt: niet tegen huizen, wel tegen bouwen zonder plan

Door: zaanstad Datum: 27 september 2021 15:15 Laatste update: 27-09-2021 15:15

Foto: Pixabay / Congerdesign

De Werkgroep Agathebuurt laat de in de gemeentraad verkondigde stelling dat inwoners wel willen dat er gebouwd wordt, alleen niet bij henzelf in de buurt niet over haar kant gaan. ‘Wij willen inderdaad dat er gebouwd wordt en dat kan met een goed plan wel degelijk ook bij ons in de buurt, maar wel op basis van voor iedereen heldere toetsingskaders,’ is de schriftelijke reactie.

Waar de werkgroep zich hard voor maakt is voorkomen ‘dat onze kinderen straks op 38 vierkante meter voor 1100 euro per maand zonder buitenruimte moeten gaan wonen’ – het soort prijzen dat inmiddels al gevraagd wordt in Krommenie. De bewonersgroep analyeert woningbouwplannen op verschillende aspecten: past het, is het proportioneel, hoe wordt de ontsluiting geregeld, is de ontsluiting veilig, zijn er voldoende parkeerplaatsen, kunnen de wegen (zowel voor de fiets als de auto) en het openbaar vervoer de verdichting aan, wat is de invloed op de leefbaarheid voor huidige en nieuwe bewoners, welke regelgeving is er, worden er voorwaarden aan huur- of verkoopprijzen gesteld en blijft er voldoende groen over, bijvoorbeeld.

‘Zeer teleurstellend’

‘Wij proberen dus juist op een goede wijze vroegtijdig te participeren en mee te denken over de concrete mogelijkheden, ook in onze buurt. De suggestie dat wij niet willen dat er onze buurt gebouwd wordt, is dan ook een zeer teleurstellende en doet absoluut geen recht aan onze tijd en inspanningen en onze inzet om tijdig mee te denken,’ aldus een verontwaardigde brief aan de raad. Waarin ook verbazing wordt uitgesproken over het feit dat er nu nog over het Perspectief MAAK.Zaanstad-Noord gepraat wordt, terwijl de bouwplannen doordenderen.

Vergevorderde plannen

Dat Perspectief moet de basis gaan vormen voor zo’n 3500 nieuwe woningen in Krommenie en Wormerveer, maar bouwplannen als Meneba, de Durghorst, de Eilanden van Hain, Brokking en Kreekrijk met in totaal meer dan 2000 woningen zijn al in diverse (ver)gevorderde stadia. Die woningen komen er, maar hoe de toekomstige bewoners er moeten komen is nog niet vastgesteld.

En er zijn nog meer huizen op komst met plannen voor De Pelikaan, het Rosariumpark, de Noorderhoofdstraat, het PWN-terrein, de Kerkstraat, het Mercuriusterrein en de Noordervaartdijk. ‘In totaal ook al meer dan 900 woningen zonder dat er überhaupt een akkoord is over een Perspectief, laat staan dat eerst de ontsluiting op een goede en veilige wijze is geregeld.’

Welke toezeggingen al gedaan?

‘Wij vragen u dan ook om per project/ontwikkeling na te gaan in welke fase deze zich nu precies bevindt, of er al concrete toezeggingen zijn gedaan aan ontwikkelaars en of projecten naar aanleiding van de nog vast te stellen concrete invulling van het Perspectief kunnen vervallen,’ schrijft de werkgroep. ‘Zo nee, dan heeft een Perspectief achteraf geen enkele waarde en heeft alleen maar tijdverlies opgeleverd.’

Het pleidooi is om bij de stemming over het Perspectief de voorwaarde op te nemen dat verdichting niet mogelijk is als niet aan de nog vast te stellen voorwaarden voor mobiliteit, leefbaarheid, ontsluiting, klimaateisen en veiligheid kan worden voldaan.