Mobiliteits plan Maaknoord.nl

Verbeteren van bereikbaarheid in Noord belangrijk

Zaanstad Noord groeit en de komende jaren wordt het in dit gebied drukker. Het aantal inwoners groeit en daardoor zijn er meer woningen nodig. Bij het bouwen van nieuwe woningen is het nodig om te kijken wat dit betekent voor de mobiliteit en de bestaande infrastructuur. Welke veranderingen zijn nodig om te zorgen dat iedereen zich goed, veilig en snel kan verplaatsen en hoe houden we het gebied leefbaar en bereikbaar? 

Maaknoord.nl concept plan 14 oktober 2021

Mobiliteitsplan Noord vastgesteld 31 mei 2022

Mobiliteitsplan Noord door Goudappel mei 2022 (nieuw plan Krommenie i.o.m. Agathebuurt)

bekijk hier de antwoorden van Maaknoord n.a.v. enquête  26 mei 2021