Zaans Mobiliteitsplan

Met het Zaans Mobiliteitsplan zet de gemeente
Zaanstad de beleidskaders uit voor het
mobiliteitsbeleid in de periode 2020 – 2040.
Een belangrijke periode, omdat de gemeente
voor grote opgaven staat. Hoe gaat de
gemeente de extra mobiliteit opvangen die
samenhangt met de groei naar 200.000
inwoners en bouw van 20.000 nieuwe
woningen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen
mee kan doen? Hoe versterken we en
behouden we de unieke kwaliteiten van
Zaanstad en hoe zorgen we voor een transitie
naar meer duurzame mobiliteit om invulling te
geven aan de klimaatopgave