Herinrichting Eikelaan

Bewoners van de Eikelaan hebben als grootste wens dat de snelheid in de straat gereduceerd wordt naar 30 Km per uur. En dat zwaar verkeer voortaan de Rosariumlaan gebruikt als ontsluiting. Er staan nog veel oude huizen op korte palen die niet gebaat zijn bij hevige trillingen veroorzaakt door vrachtverkeer.

De gemeente hield echter vast aan een 50 Km limiet voor de Eikelaan . Bovendien vinden zij dat de snelheid niet hoog is op de Eikelaan. Echter betreft de meting een “gemiddelde” snelheid. Bovendien is deze meting gehouden tijdens de eerste Corona lockdown en geeft ons inziens geen goed beeld van de werkelijkheid.

Gelukkig is er in de tweede kamer een motie(klik hier voor info) aangenomen dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt terug gebracht naar 30 Km per uur. Dus uiteindelijk gaat dit ook voor de Eikelaan gelden. De gemeente heeft in dit in overleg op 4 februari 2021 ons mede gedeeld. Het verslag van dit overleg staat (nog) niet op de site van de gemeente wel op onze site (overleg met gemeente-4-feb-2021)

Herinrichting Eikelaan Buitengewoon Zaanstad klik hier voor de gemeente site