Herinrichting Eikelaan

Klik hier voor de site van de gemeente

30 juli 2022: Bewoners Eikelaan gevraagd om input te leveren

Op zaterdag 30 juli zijn de voorstellen huis aan huis verspreid. Bewoners wordt gevraagd naar hun wensen/opmerkingen.

6 juli 2022: Laatste nieuws: Eikelaan wordt ingericht als een 30Km straat!!!!

Eikelaan wordt een 30 Km straat!!!!

Bekijk hier de tekening

Belangrijke highlights:

 • Uitgangspunt is snelheidsverlaging en inrichting 30 km/uur.
 • Planning voor uitvoering is november 2022
 • Profiel met mollegang.
 • Alle bestaande parkeerplaatsen komen terug.
 • Alle zijstraten komen in de voorrang.
 • Vijf bomen worden gekapt. Er komen er zeven terug.
 • Er wordt nieuw materiaal gebruikt.
  Ook wordt de openbare verlichting vervangen. Niet alleen op dit gedeelte, maar op de gehele
  Eikenlaan (tussen de Heiligeweg en Serooskerkestraat).

De werkgroep Agathebuurt geeft de voorkeur aan gekleurde fietsstroken ( als op de Weverstraat) De gemeente heeft de “mollengang” als voorkeur (situatie nieuwbouw woningen Eikelaan) (de herinrichting vindt plaats tussen de twee bruggen)

Laat als bewoner weten wat je voorkeur/wensen zijn momenteel zijn we in overleg met de gemeente. Tevens zijn we ook op zoek naar een mogelijkheid om de 30 Km daadwerkelijk te realiseren. Wij hebben al aangegeven dat drempels niet gewenst zijn i.v.m. trillingen. Mogelijk is het feit dat de zijstraten (verkeer van rechts) voorrang krijgen genoeg om de snelheid te verminderen. Dus geef als bewoner van de Eikelaan hier je mening zodat we dit kunnen voorleggen aan de gemeente.

Februari 2021

Bewoners van de Eikelaan hebben als grootste wens dat de snelheid in de straat gereduceerd wordt naar 30 Km per uur. En dat zwaar verkeer voortaan de Rosariumlaan gebruikt als ontsluiting. Er staan nog veel oude huizen op korte palen die niet gebaat zijn bij hevige trillingen veroorzaakt door vrachtverkeer.

De gemeente hield echter vast aan een 50 Km limiet voor de Eikelaan . Bovendien vinden zij dat de snelheid niet hoog is op de Eikelaan. Echter betreft de meting een “gemiddelde” snelheid. Bovendien is deze meting gehouden tijdens de eerste Corona lockdown en geeft ons inziens geen goed beeld van de werkelijkheid.

Gelukkig is er in de tweede kamer een motie(klik hier voor info) aangenomen dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt terug gebracht naar 30 Km per uur. Dus uiteindelijk gaat dit ook voor de Eikelaan gelden. De gemeente heeft in dit in overleg op 4 februari 2021 ons mede gedeeld. Het verslag van dit overleg staat (nog) niet op de site van de gemeente wel op onze site (overleg met gemeente-4-feb-2021)

Herinrichting Eikelaan Buitengewoon Zaanstad klik hier voor de gemeente site