Varianten verkeers circulatie bij nieuwe brug Willis wat als deze brug er niet komt?

variant 1

Variant 1: als brug naar Willis vanaf Provinciale weg er niet komt:
Ontsluiting naar Krommenie: Sluipverkeer naar Willis vanaf Provinciale weg wordt versterkt langs Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikenlaan ().

Vlusch en Blok alleen toegankelijk voor eigen bewoners. Ontsluiting uit Krommenie: Sluipverkeer van Willis naar Provincialeweg nu langs Parklaan, Noorderhoofdstraat naar Padlaan door afsluiten Kerkplein en Badhuislaan ().

Doorgang centrum: Vanwege eenrichtingsverkeer Kerkplein en afsluiten Badhuislaan, zijn alleen de Parklaan en de Snuiverstraat/Vlietsend dan weer wegen om via Padlaan terug te keren naar Krommenie-Oost.

variant 2

Variant 2: als brug naar Willis vanaf Provinciale weg er niet komt:
Ontsluiting naar Krommenie: Sluipverkeer naar Willis vanaf Provincialeweg wordt versterkt langs
Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikenlaan ().

Vlusch en Blok alleen toegankelijk voor eigen bewoners. Ontsluiting uit Krommenie: Sluipverkeer van Willis naar Provincialeweg wordt langs Parklaan, Noorderhoofdstraat naar Padlaan versterkt door afsluiten Kerkplein, weg tussen Heiligeweg en Badhuislaan ().

Doorgang centrum naar Krommenie-Oost: Vanwege eenrichtingsverkeer Kerkplein en afsluiten weg tussen
Heiligeweg en Badhuislaan, zijn alleen de Parklaan en de Noorderhoofdstraat dan weer wegen om via Padlaan terug te keren naar Krommenie-Oost. Of vanaf de Heiligeweg, Fortuinlaan en Zonnelaan naar Badhuislaan

Vul de enquête in!!!!

Denk mee over de mobiliteit in Zaanstad. Er zijn plannen om de Vlusch toch af te sluiten en de Padlaan open te stellen in 2 richtingen. De Eikelaan ,Parklaan en Noorderhoofdstraat dreigen het kind van de rekening te worden. Dus gebruik uw stem, denk en doe mee. We raden u aan om de enquête in te vullen.

De enquête kunt u invullen via de volgende link: https://new.maptionnaire.com/q/92m44xvu88rl

Dit kan tot 1 maart 2021

https://maaknoord.zaanstad.nl/

https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl/

Online bijeenkomsten Mobiliteitsplan Noord: 16, 17 en 18 maart 2021

Op 16, 17 en 18 maart 2021 zijn er digitale bijeenkomsten voor het Mobiliteitsplan Noord. Deze duren van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar maaknoord@zaanstad.nl ovv Mobiliteitsplan Noord. Geef in de mail duidelijk aan op welke avond u deel wilt nemen. Aanmelden kan tot en met 2 maart. Omdat we graag echt in gesprek met elkaar willen gaan,is er helaas een beperkte deelname mogelijk voor de digitale discussie avonden over mobiliteit

Online bijeenkomst 2 maart: Toekomstbeeld MAAK.Noord

De gemeente Zaanstad heeft het toekomstperspectief voor MAAK.Noord opgesteld met zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk.

Wilt u hier meer over weten? Op 2 maart organiseren we een online bijeenkomst. Dan kunt u ook vragen stellen over het gebiedsperspectief. Heeft u eerder meegedacht? Dan kunt u zien wat er met uw inbreng is gedaan of nog aanvullingen doen.

Datum Dinsdag 2 maart 2021
Tijd 19:00 – 21:00 uur

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de online bijeenkomst over MAAK.Noord? Stuur dan een e-mail naar maaknoord@zaanstad.nl

Herinrichting Eikelaan wordt heroverwogen

Gezien het feit dat er politieke ontwikkelingen gaande zijn op verkeerstechnisch gebied zowel landelijk als op gemeentelijk vlak is er besloten om de herinrichting van de Eikelaan te heroverwegen.

De landelijke politiek is groot voorstander van een 30km limiet binnen de bebouwde kom. Tevens wordt momenteel binnen de Gemeente Zaanstad ook aan het Zaans Mobiliteits Plan gewerkt. Welke de verkeerstromen binnen de gemeente moet gaan regulieren.

De vurige wens van de werkgroep blijft nog steeds een 30 km zone voor de Eikelaan.

Beide zaken hebben de gemeente Zaanstad en de werkgroep Agathebuurt doen besluiten om even de tijd te nemen om tot een definitieve beslissing te komen.

In Mei 2021 zullen de werkgroep en de gemeente weer in gesprek gaan over de herinrichting van de Eikelaan.

Het verzoek van de gemeente is om ook andere bewoners van de Eikelaan te spreken mocht je mee willen discuseren geef je e-mail adres dan even door op : agathebuurt@gmail.com of via de Whatsapp

Draagvlak onderzoek van projectleider herinrichting Eikelaan

verzoek van Dhr. Jaarsveld verstuurd op 8 januari 20121

Geachte leden van de Werkgroep Agathebuurt,Graag willen wij deze Werkgroep alsnog een mooi, gezond en bijzonder 2021 toewensen!Onze reactie heeft even op zich laten wachten, omdat we uw mails met verzoeken( & consequenties), eerst intern goed bestudeerd en besproken te hebben,maar willen hierover nu ook graag met u als werkgroep in gesprek.Ook willen we een goed gevoel krijgen, dat de ingebrachte wensen (vanuit werkgroep) ook daadwerkelijk voldoende draagvlak heeft in de gehele buurt,voordat er mogelijk aanpassing worden voorgesteld.Is het mogelijk dat ik met de leden van de werkgroep een digitale meeting (conform Corona-richtlijn) tot stand kan brengen en dat ik hiervoor de afzonderlijke e-mailadressen, kan ontvangen?Graag wil ik dit overleg op korte termijn inplannen, (zo mogelijk) na ontvangst van de betreffende e-mailadressen, van Werkgroepleden.

Informatie over de Herinrichting van de Eikelaan op site van Zaanstad

Website gemeente Zaanstad over de herinrichting Eikelaan

https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/herinrichting-eikelaan

Voorlopig ontwerp Eikelaan 22 mei 2020

https://buitengewoon.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/008/794/original/presentatietekening_bewoners_Eikelaan_Krommenie_nieuw.pdf

Overzicht vragen en antwoorden Eikelaan 8 juni 2020

Vraag & antwoordformulier Eikelaan Krommenie 08-06-20.pdf

Petitie bewoners Eikelaan 24 juni 2020

Petitie Eikelaan 24-06-20.pdf

reactie op petitie 20 juli 2020

Reactie op petitie 20-07-20.pdf

Agenda Initiatief D66 en PvdD 24 september

op 24 september gaat Jan de Vries onderstaande inbrengen in de gemeente raad

D66 en PvdD
Agenda initiatief
Geachte leden van de gemeenteraad,
De verkeerssituatie op de Vlusch in Krommenie is al jaren een punt van grote zorg voor de bewoners die aan de Vlusch woonachtig zijn. Er zijn in de loop der jaren wel enige aanpassingen aangebracht maar daar is het voor de fietsers bepaald niet veiliger op geworden.
De Vlusch is namelijk een verleidelijke sluiproute naar plan Willis en ondanks de aanpassingen heeft dit niet geleid tot verandering van het gedrag van voornamelijk automobilisten die deze route gebruiken.
Het college is op de hoogte is van de verkeerssituatie op de Vlusch in Krommenie en zij kunnen zich goed voorstellen dat de fietsers zich ongemakkelijk voelen op deze route.
Ook weten zij dat de bewoners van de Vlusch zich al gedurende vele jaren zorgen maken over het vele en soms zeer zware verkeer.
Graag voeren wij met u het gesprek om op korte termijn tot verbetering te komen over de volgende onderwerpen;
1) De Vlusch te Krommenie om te vormen tot een “fietsstraat met auto’s te gast”
2) De Vlusch uitsluitend beschikbaar te maken voor bestemmingsverkeer Vlusch, muv fietsers en voetgangers,
3) De Parklaan vanaf de Noorderhoofdstraat in te richten als verboden in te rijden voor alle verkeer muv fietsers en voetgangers,
4) De bewoners van Krommenie in het algemeen maar in het bijzonder die van de Parklaan, Lindelaan en Eikelaan te betrekken bij de herinrichting van de bestrating en samen met hen een verkeerscirculatieplan te maken,
En gaat over tot de orde van de dag,
Jan de Vries (D66) Judith Raa (Partij voor de Dieren)