Agathebuurt reageert op verkeerde veronderstelling gemeenteraad

Agathebuurt: niet tegen huizen, wel tegen bouwen zonder plan

Door: zaanstad Datum: 27 september 2021 15:15 Laatste update: 27-09-2021 15:15

Foto: Pixabay / Congerdesign

De Werkgroep Agathebuurt laat de in de gemeentraad verkondigde stelling dat inwoners wel willen dat er gebouwd wordt, alleen niet bij henzelf in de buurt niet over haar kant gaan. ‘Wij willen inderdaad dat er gebouwd wordt en dat kan met een goed plan wel degelijk ook bij ons in de buurt, maar wel op basis van voor iedereen heldere toetsingskaders,’ is de schriftelijke reactie.

Waar de werkgroep zich hard voor maakt is voorkomen ‘dat onze kinderen straks op 38 vierkante meter voor 1100 euro per maand zonder buitenruimte moeten gaan wonen’ – het soort prijzen dat inmiddels al gevraagd wordt in Krommenie. De bewonersgroep analyeert woningbouwplannen op verschillende aspecten: past het, is het proportioneel, hoe wordt de ontsluiting geregeld, is de ontsluiting veilig, zijn er voldoende parkeerplaatsen, kunnen de wegen (zowel voor de fiets als de auto) en het openbaar vervoer de verdichting aan, wat is de invloed op de leefbaarheid voor huidige en nieuwe bewoners, welke regelgeving is er, worden er voorwaarden aan huur- of verkoopprijzen gesteld en blijft er voldoende groen over, bijvoorbeeld.

‘Zeer teleurstellend’

‘Wij proberen dus juist op een goede wijze vroegtijdig te participeren en mee te denken over de concrete mogelijkheden, ook in onze buurt. De suggestie dat wij niet willen dat er onze buurt gebouwd wordt, is dan ook een zeer teleurstellende en doet absoluut geen recht aan onze tijd en inspanningen en onze inzet om tijdig mee te denken,’ aldus een verontwaardigde brief aan de raad. Waarin ook verbazing wordt uitgesproken over het feit dat er nu nog over het Perspectief MAAK.Zaanstad-Noord gepraat wordt, terwijl de bouwplannen doordenderen.

Vergevorderde plannen

Dat Perspectief moet de basis gaan vormen voor zo’n 3500 nieuwe woningen in Krommenie en Wormerveer, maar bouwplannen als Meneba, de Durghorst, de Eilanden van Hain, Brokking en Kreekrijk met in totaal meer dan 2000 woningen zijn al in diverse (ver)gevorderde stadia. Die woningen komen er, maar hoe de toekomstige bewoners er moeten komen is nog niet vastgesteld.

En er zijn nog meer huizen op komst met plannen voor De Pelikaan, het Rosariumpark, de Noorderhoofdstraat, het PWN-terrein, de Kerkstraat, het Mercuriusterrein en de Noordervaartdijk. ‘In totaal ook al meer dan 900 woningen zonder dat er überhaupt een akkoord is over een Perspectief, laat staan dat eerst de ontsluiting op een goede en veilige wijze is geregeld.’

Welke toezeggingen al gedaan?

‘Wij vragen u dan ook om per project/ontwikkeling na te gaan in welke fase deze zich nu precies bevindt, of er al concrete toezeggingen zijn gedaan aan ontwikkelaars en of projecten naar aanleiding van de nog vast te stellen concrete invulling van het Perspectief kunnen vervallen,’ schrijft de werkgroep. ‘Zo nee, dan heeft een Perspectief achteraf geen enkele waarde en heeft alleen maar tijdverlies opgeleverd.’

Het pleidooi is om bij de stemming over het Perspectief de voorwaarde op te nemen dat verdichting niet mogelijk is als niet aan de nog vast te stellen voorwaarden voor mobiliteit, leefbaarheid, ontsluiting, klimaateisen en veiligheid kan worden voldaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *